Albendazole Tablet

 • Albendazole Tablet 2500mg

  ਅਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ ਟੈਬਲੇਟ 2500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ

  ਰਚਨਾ: ਐਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ …………… 2500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸਪਿਪੀਐਂਟਸ Qs ………… 1 ਬੋਲਸ. ਸੰਕੇਤ: ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਸਟ੍ਰੋਫਾਈਲੋਸਿਸ, ਸੇਸਟੋਡੋਜ਼, ਫਾਸਕਿਓਲਿਆਸਿਸ ਅਤੇ ਡਾਈਕ੍ਰੋਕੋਲੀਓਸਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ. ਐਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ 2500 ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਲਾਰਵਿਕਾਈਡਲ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਤ ਲਾਰਵੇ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ. ਨਿਰੋਧ: ਅਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ ਜਾਂ ਅਲਬੇਨ 2500 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ. ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਓਰਾ ...
 • Albendazole Tablet 600mg

  ਅਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ ਟੈਬਲੇਟ 600 ਐਮ.ਜੀ.

  ਰਚਨਾ: ਐਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ …………… 600 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸੀਪੀਐਂਟਸ Qs ………… 1 ਬੋਲਸ. ਸੰਕੇਤ: ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਸਟ੍ਰੋਫਾਈਲੋਸਿਸ, ਸੇਸਟੋਡੋਜ਼, ਫਾਸਕਿਓਲਿਆਸਿਸ ਅਤੇ ਡਾਈਕ੍ਰੋਕੋਲੀਓਸਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ. ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ 600 ਅੰਡਾਸ਼ਯ ਅਤੇ ਲਾਰਵੀਸਿਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਤ ਲਾਰਵੇ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ. ਨਿਰੋਧ: ਅਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ ਜਾਂ ਅਲਬੇਨ 600 ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ: ਜ਼ੁਬਾਨੀ: ਐਸ ...
 • Albendazole Tablet 300mg

  ਅਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ ਟੈਬਲੇਟ 300 ਐਮ.ਜੀ.

  ਰਚਨਾ: ਅਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ …………… 300 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸੀਪੀਐਂਟਸ Qs ………… 1 ਬੋਲਸ. ਸੰਕੇਤ: ਗੈਸਟਰ੍ੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਅਤੇ ਪਲਮਨਰੀ ਸਟ੍ਰੋਫਾਈਲੋਸਿਸ, ਸੇਸਟੋਡੋਜ਼, ਫਾਸਕਿਓਲਿਆਸਿਸ ਅਤੇ ਡਾਈਕ੍ਰੋਕੋਲੀਓਸਿਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਇਲਾਜ. ਐਲਬੈਂਡਾਜ਼ੋਲ 300 ਓਵਿਕਸੀਡਲ ਅਤੇ ਲਾਰਵੀਸਾਈਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਿਤ ਲਾਰਵੇ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ. ਨਿਰੋਧ: ਅਲਬੇਂਡਾਜ਼ੋਲ ਜਾਂ ਅਲਬੇਨ 300 ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ. ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਜ਼ੁਬਾਨੀ: ...